Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

HISTORIA JAKO MEDIUM TOŻSAMOŚCI

Сэксуальная рэвалюцыя ў Cавецкай Беларусі ў 1920-я гг.: Ідэйныя вытокі і юрыдычнае абгрунтаванне
Аляксандр Гужалоўскі

Wielka Wojna Ojczyźniana – historia alternatywna: projekt „Pierwszy Oddział”
Aleksandra Zywert

Opozycja „przeszłość – teraźniejszość” w wypowiedziach staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego
Adam Jaskólski

CIAŁO JAKO MEDIUM TOŻSAMOŚCI

Tożsamość zakodowana w ciele. Film „Kroniki Fortynbrasa” Oksany Czepełyk
Marta Zambrzycka

Ciało jako fundament tożsamości? : próby (re)konstrukcji kobiecej tożsamości na podstawie powieści „Siomga” ukraińskiej pisarki Sofiji Andruchowycz
Aniela Radecka

DIALOG JAKO MEDIUM TOŻSAMOŚCI

Obraz świata w polskiej i ukraińskiej frazeologii
Iryna Kononenko

Ziemie polskie połowy XIX wieku oczyma Rosjan (Piotr Dubrowski i Michaił Glinka)
Magdalena Dąbrowska

Iwan Bunin a kultura ludowa
Nel Bielniak

Oб особенностях цитирования «текста жизни» в «тексте литературы» (Варлам Шаламов и Густав Херлинг-Грудзинский)
Анастасия Евгеньевна Каменская

Kijów początków XX wieku w twórczości pisarzy pochodzenia żydowskiego
Antoni Bortnowski

Stanisława Rogali liryczna refleksja o Kresach Wschodnich: na podstawie tomu „Wschodni Wiatr”
Anna Wzorek

Маяковский на сценах венгерского театра
Oliwia Kasprzyk

DOKUMENTY I MATERIAŁY

Memoriały uchodźców białoruskich do amerykańskich i brytyjskich władz okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949
Marzena Grzybowska, Jerzy Grzybowski

RECENZJE

Kilka słów o rewolucji tkaczy śląskich po projekcji filmu „Die Weber”
Justyna Szlachta-Misztal

KRONIKA NAUKOWA

Międzynarodowa konferencja naukowa „Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku”, Warszawa 11 października 2016
Jerzy Grzybowski

Міжнародная навуковая канферэнцыя „Францішак Скарына і традыцыі беларускай асветы”, Варшава, 18 лістапада 2016 г.
Вячаслаў Швед