Kijów początków XX wieku w twórczości pisarzy pochodzenia żydowskiego

10.32612/uw.2543618X.2017.pp.183-198

Antoni Bortnowski

 

Abstrakt PL

W niniejszym artykule zostaje podjęta próba przedstawienia specyfiki postrzegania przedrewolucyjnego Kijowa przez pisarzy pochodzenia żydowskiego. Przedmiotem badań stały się utwory autobiograficzne Szolema Alejchema (Z jarmarku), Irenè Némirovsky (Wino samotności) oraz Ilji Erenburga (Ludzie, lata, życie). Pokazują one zupełnie różne spojrzenia na Kijów początku XX wieku, wynikające w dużej mierze z kwestii tożsamości narodowej wymienionych twórców.

Abstract EN

Kiev at the beginning of the 20th century in the works of the writers of Jewish origin

The theme of the article is to present the specifi cs of perception of Kiev by writers of Jewish origin living in the city at the beginning of the twentieth century. Based on the analysis of autobiographical works by Sholem Aleichem (The Great Fair), Irene Nemirovsky (The Wine of Solitude) and Ilya Ehrenburg (People, Years, Life) the author shows how diff erent the perception of the city was, depending on the issue of the writers’ ethnic identity.

Słowa kluczowe PL: Szolem-Alejchem, Iren Nemirovsky, Ilja Erenburg, Kijów, tożsamość

Keywords EN: Sholem Aleichem, Irène Némirovsky, Ilya Ehrenburg, Kiev, identity

Pełny tekst / Full text PDF (IN POLISH)

Bibliografia / References

 1. Fast P., Nurt paraboliczny w prozie Ilji Erenburga. Między poetyką a interpretacją, Katowice 1987.
 2. Szolem Alejchem, Z jarmarku, tłum. M. Friedman, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alejchem-z-jarmarku.html [dostęp 01.10.2016].
 3. Булгаков М., Киев – город, [w:] tegoż, Ранняя неизданная проза, red. Ф. Левин, Mюнхен 1976, s. 98–107.
 4. Кальницкий М., « Вместо Парижа и Берлина я выбрал бы Киев », https:// www.interesniy.kiev.ua/vmesto-parizha-i-berlina-ya-vyibral-byi-ki/ [dostęp10.2016].
 5. Короленко В., Дело Бейлиса, [w:] tenże, Cобрание сочинений в десяти томах, Том девятый. Публицистика, Москва 1955, c. 638–656.
 6. Немировски И., Вино одиночества, Москва 2015.
 7. Паустовский К., Собрание сочинений в девяти томах. Том 4: Повесть о жизни. Книги первая – третья, Москва 1982.
 8. Повесть временных лет (tłum. D. Lichaczow), http://old-russian.chat.ru/01povest.htm [dostęp10.2016].
 9. Пученков А., Национальный вопрос в идеологии и политике южнорусского Белого движения в годы Гражданской войны. (1917—1919 гг.), Санкт-Петербург 2005.
 10. Рубинс М., Ирэн Немировски. Стратегии интеграции, « Новый журнал » 253/2008, http://magazines.russ.ru/nj/2008/253/ruhtml [dostęp 01.10.2016].
 11. Файвушович И., Антисемитизм и еврейство Ирэн Немировски, http://www. jewish.ru/history/press/2010/06/newsphp [01.10.2016].
 12. Эренбург И., Люди, годы, жизнь, [w:] tegoż, Собрание сочинений в девяти томах, Том 8. Люди, годы, жизнь. Книги первая, вторая, третья, Москва 1966.

Copyright © 2017 by Antoni Bortnowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en