Redakcja

dr hab. Jerzy Grzybowski
redaktor naczelny

prof. dr hab. Joanna Getka
z-ca redaktora naczelnego

mgr Marzena Grzybowska
sekretarz redakcji

dr Grzegorz Gąsior
członek

dr Monika Grącka
członek

dr Katarzyna Karwowska
członek

dr Joanna Kozłowska
członek

dr Rostysław Kramar
członek

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
członek

dr Marcin Niemojewski
członek