Spis treści

Przedmowa
Jerzy Grzybowski

Прадмова
Юры Грыбоўскі

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

BIAŁORUSKI RUCH NARODOWY

Беларуская дэлегацыя ў Петраградзе: першая спроба «арганізаваць Беларусь» (красавік 1917 года)
Аляксандр Смалянчук

Інфармацыйна-выдавецкая дзейнасць Рады і ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918–1925 гадах
Уладзімір Ляхоўскі, Андрэй Чарнякевіч

Гісторыя Атамана Грача
Ніна Стужынская

ZACHODNIA BIAŁORUŚ

«Беларуская санацыя» ў Польшчы (1928–1937): паміж канфрантацыяй і лаяльнасцю
Аляксандр Горны

Праблема дысцыпліны часу ў дыскурсе друку БХД-БНА міжваеннага перыяду
Аляксандр Пагарэлы

Пратэстанцкая царква i беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі (1918–1939)
Юрый Бачышча, Андрэй Унучак

WOJNA I OKUPACJA

Стварэнне i дзейнасць Беларускага аб’яднання ў Генеральнай акрузе «Латвія» (1941–1944)
Юры Грыбоўскi

Языковая идентичность фольксдойче в оккупированных Польше, Белоруссии и на Украине
Андрей Зинкевич

Менск 23 чэрвеня 1941 – 23 ліпеня 1944 года
Віктар Корбут

SS-Sonderkommando Dirlewanger na okupowanych terenach Białorusi (marzec–grudzień 1942)
Hubert Kuberski

Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року
Андрій Смирнов

Jak kino białoruskie w okresie sowieckim opowiadało historię II wojny światowej
Dangiras Mačiulis

DIASPORA BIAŁORUSKA

Дакументы Юрыя Туронка ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры i мастацтва
Наталля Гардзіенка

Дзейнасць беларускіх прасавецкіх арганізацый y Чэхаславакіі ў 1920-я гады
Андрэй Буча

Białoruska prasa religijna w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1951
Marzena Grzybowska

VARIA

Zmienne barwy Lipska
Jerzy Turonek

«Зменлівыя колеры Ліпска» Юрыя Туронка
Андрэй Вашкевіч

RECENZJE

Праблематыка нацысцкага генацыду ў раёне вёскі Малы Трасцянец y 1942–1944 гадах y святле найноўшых i ранейшых даследаванняў
Сяргей Новікаў