Redakcja

dr hab. Joanna Getka
redaktor naczelny

 dr Marta Brzezińska-Pająk
z-ca redaktora naczelnego

dr hab. Jerzy Grzybowski
z-ca redaktora naczelnego

mgr Marzena Grzybowska
sekretarz redakcji

dr Monika Grącka
członek

dr Katarzyna Karwowska
członek

dr Joanna Kozłowska
członek

dr Rostysław Kramar
członek

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
członek

dr Marcin Niemojewski
członek