Kontakt

WYDAWCA

Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa

tel.: +48 22 55 34 229
e-mail: ksi@uw.edu.pl
www.ksi.uw.edu.pl

REDAKCJA

„Przegląd Środkowo-Wschodni”
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa

tel.: +48 22 55 34 229
e-mail: psw@uw.edu.pl
www.psw.uw.edu.pl