Recenzenci  tomu 8/2023

Recenzenci  tomu 8/2023

Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski)
Viktar Yakubau (Uniwersytet Warszawski)
Eriks Jekabsons (Latvijas Universitāte)
Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
Aliona Liubaya (Uniwersytet Warszawski)
Andrei Matsuk (Instytut Historii PAN)
Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)