Recenzenci tomu 6/2021

Prof. Viktar Astroha (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Jolanta Jóźwiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
CSc. Natallia Hardzijenka (Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва)
Dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński)
CSc. Andrei Liuby (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
CSc. Vitaly Makarevich (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Dr hab. Grażyna Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)
Dr Ruslana Kramar (Uniwersytet Warszawski)
CSc. Henadz Semianchuk (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Viachaslau Shved (Uniwersytet Warszawski)
CSc. Anatol Vialiki (Uniwersytet Warszawski)