Redaktorzy prowadzący tom 2/2017

dr hab. Joanna Getka
redaktor naczelny

 dr Marta Brzezińska-Pająk
z-ca redaktora naczelnego

dr hab. Jerzy Grzybowski
z-ca redaktora naczelnego

dr Grzegorz Gąsior
członek redakcji

dr Monika Grącka
członkini redakcji

dr Katarzyna Karwowska
członki redakcji

dr Rostysław Kramar
członek redakcji

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska
członkini redakcji

mgr Kamil Dwornik
sekretarz redakcji