Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 
LITERACKIE ŹRÓDŁA TOŻSAMOŚCI
 
Znaczenie ruskojęzycznego drukarstwa bazyliańskiego w rozwoju języka ukraińskiego i białoruskiego
Joanna Getka
 
Donelaitis i Baranauskas: między piśmiennością a literaturą
Marcin Niemojewski
 
Літоўская кнігарня Марыі Пясяцкайце-Шлапялене ў Вільні і яе роля ў пашырэнні беларускамоўнага друку ў 1906–1908 гадах
Віктар Корбут
 

TOŻSAMOŚĆ W KRĘGU KULTURY SZLACHECKIEJ

Дынаміка лахавіцкага маёнтку XVI ст.
Павел Булаты
 
Дэпартаваныя са шляхецкіх ваколіцаў ў «аддаляныя губерні Расіі» падчас Студзенскага паўстання 1863–1864 гг.
Вячаслаў Швед

KULTURA I TOŻSAMOŚĆ W KRĘGU DOŚWIADCZEŃ WOJENNYCH I BADAŃ HISTORYCZNOWOJSKOWYCH

Організація та функціонування Залізничних військ Західно-Української Народної Республіки в 1918–1919 рр.
Володимир Рутар
 
Początek działalności i arcypasterskiej władyki Hilariona Ohijenki w roku 1940
Andrij Smyrnov
 
Kolej a tożsamość: postawy narodowościowe kolejarzy na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 20. XX wieku
Grzegorz Gąsior
 
Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym: nowe postulaty badawcze
Anna Ambrochowicz-Gajownik
 

EDUKACJA W KONTEKŚCIE TOŻSAMOŚCI MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH

Szkolnictwo mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej mniejszości na Ukrainie
Hanna Zadrożna

 
Problematyka szkolnictwa Rusinów Karpackich na Słowacji i Ukrainie po 1989 roku
Katarzyna Zakrzewska
 
DOKUMENTY I MATERIAŁY
 
Białorusini na Łotwie (1920-1939) oczami dyplomatów polskich w Rydze
Jerzy Grzybowski
 
RECENZJE
 
Выпушчаны на волю голас франтавіка і важака камсамольцаў Беларусі
Захар Шыбека
 
KRONIKA NAUKOWA
 
Marzena Grzybowska
 
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Д. С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор (Warszawa 21–23 kwietnia 2016)
Iwona Krycka-Michnowska
 
Konferencja naukowa pt. Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach pod hasłem „Feliks Nowowiejski – dzieło i tradycja. W 70. Rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin kompozytora”, Barczewo, 3 czerwca 2016 r.
Justyna Szlachta-Misztal